Projektai

Creative Lab unikalus projektas, skirtas ugdyti studentų verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas Šiaurės Vidurio ir Pietų Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Plačiau.


Creativity Lab jaunimo verslumo kompetencijų ugdymui skirtas projektas, kurio metu yra naudojamos tarptautinės metodikos ir analizuojami realūs miesto, verslo bei asmeniniai iššūkiai.

Plačiau.


Patirties partneriai sumaniųjų praktikų projektas, kurio tikslas – gerinti aukštojo mokslo kokybę, užtikrinti kokybišką ir efektyvų studentų paruošimą sėkmingai integruotis į darbo rinką, tobulinti profesinius bei asmeninius gebėjimus, plėsti socialinį tinklą.

Plačiau.


Verslumo akademija VDU „Verslo praktikų centro“ parengta, 33 ECTS (gali dalyvauti bet kurios studijų pakopos studentai) kreditų apimties, mokymų programa, kuri yra paremta aktyviais patyriminiais metodais, padeda ugdyti verslumo savybes ir kompetencijas, kurios įgalina studentą kurti nuosavą verslą ar sėkmingai įsidarbinti.

Plačiau.