Projektai

Ecoc-sme Interreg Europe

ECoC-SME: Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy. The project focusses on the mega-event’s potentials to trigger, strengthen and diversify local entrepreneurship by encouraging their creative, ‘unconventionally’ cross-sectoral cooperations, clustering and networking, as well as their internationalisation.

Plačiau. 


Creative Lab  projektas, skirtas ugdyti studentų verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas Šiaurės Vidurio ir Pietų Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Plačiau.


Creativity Lab Tauragės rajono moksleivių verslumo kompetencijų ugdymui skirtas projektas, kurio metu įgyvendinami realūs projektai Tauragės bendruomenei.

Plačiau.


DOERS Patirčių akademija – Tai projektas, skirtas 9-12 klasių Kauno miesto ir rajono moksleiviams. Jo tikslas – padėti jauniems žmonėms pažinti save, planuoti savo gyvenimą ir karjerą, ugdyti jų socialinius ir verslumo įgūdžius.

Plačiau.


Patirties partneriai sumaniųjų praktikų projektas, kurio tikslas – gerinti aukštojo mokslo kokybę, užtikrinti kokybišką ir efektyvų studentų paruošimą sėkmingai integruotis į darbo rinką, tobulinti profesinius bei asmeninius gebėjimus, plėsti socialinį tinklą. Projetas vykdomas Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete, Klaipėdos universitete ir Kauno techologijos universitete.

Plačiau.


Verslumo akademija VDU „Verslo praktikų centro“ parengta, 33 ECTS (gali dalyvauti bet kurios studijų pakopos studentai) kreditų apimties, mokymų programa, kuri yra paremta aktyviais patyriminiais metodais ir patirčių modeliavimu. Akademija padeda ugdyti verslumo savybes ir kompetencijas, kurios įgalina studentus aktyviai veikti greitai kintančioje aplinkoje.

Plačiau.