Creative Lab

Creative Lab unikalus projektas, skirtas ugdyti studentų verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas Šiaurės Vidurio ir Pietų Lietuvos aukštosiose mokyklose. Projektas vykdomas remiantis gerųjų pasaulinių verslumo ugdymo praktikų analize (Berkeley university, Stanford university, Harvard‘o I-Lab, Oxford Said business school, Berkeley Center for Entrepreneurship & Technology, Alto Design factory, Skandinavijos ir UK).

Projekto metu dalyviai (trukmė – 24 mėn.):

  • išmoksta taikyti naujausias pasaulines metodikas, skirtas verslumo, kūrybiškumo ir socialinio verslumo kompetencijų ugdymui: Business Model Canvas, Business Model You, Lego Serious Play, Design Thinking, NLP ir Narrative Approach;
  • aktyviai bendradarbiauja su įmonėmis ar socialiniais partneriais ir sprendžia jų pateiktus iššūkius;
  • dirba komandose, sudarytose iš įvairių krypčių studentų, ir kartu su mentoriais mokosi analizuoti problemas ir siūlyti inovatyvius sprendimo būdus;
  • dalyvauja išvažiuojamose stovyklose, kuriose vyksta kūrybinės dirbtuvės bei asmeninio tobulėjimo užsiėmimai;
  • paruoštą galutinę idėją pristato ekspertams, o geriausiai pasirodę dalyviai gauna galimybę išvykti stažuotei į užsienį.

Partneriai: Aleksandro Stulginskio universitetas, Marijampolės kolegija, Šiaulių valstybinė kolegija, VDU Verslo praktikų centras.