Creativity Lab

Creativity Lab jaunimo verslumo kompetencijų ugdymui skirtas projektas, kurio metu yra naudojamos tarptautinės metodikos ir analizuojami realūs miesto, verslo bei asmeniniai iššūkiai.

Nuo 2017 metų projektas vykdomas Tauragėje. Šio miesto moksleiviai bei studentai kviečiami prisidėti prie miesto įvaizdžio plėtojimo, kuriant tvarų verslumo ugdymo modelį.  Programa Tauragės moksleiviams vykdoma kas pusmetį, o jos metu dalyviai:

  • Klauso įvairių sričių profesionalų pranešimų apie savo asmeninę patirtį ir gerųjų praktikų pavyzdžius;
  • aktyviai bendradarbiauja su įmonėmis, socialiniais partneriais ir įgyvendina jų pateiktas užduotis;
  • yra apmokomi ir prižiūrimi mentorių;
  • taiko įvairias metodikas ir ruošia idėjas bei pasiūlymus miestui, kuriuos vertina ekspertų komisija;
  • geriausias idėjas pateikusi komanda gauna galimybę praktiškai įgyvendinti savo pasiūlytas mintis.