Studentams

Gretutinės studijos

„Verslumo akademijos“ studijų metu dalyviai mokosi spręsti realias socialines, kultūrines ar ekonomines problemas, kurti ir įgyvendinti novatoriškas verslo bei socialines idėjas. Šios programos metu sujungiamos teorinės ir praktinės žinios, vyrauja projektinis ir patyriminis mokymasis, mokoma suvokti verslumą, kaip gebėjimą drąsiai ir aktyviai realizuoti savo idėjas rinkoje.

Akademijos metu studentų iniciatyvumą, kūrybiškumą ir  lyderystę skatina glaudūs ryšiai su verslo ar socialinių organizacijų atstovais, kurie į programos realizavimą įsitraukia kaip ekspertai, rėmėjai bei mentoriai. Programa parengta bendradarbiaujant su 50 partnerinių socialinių ir verslo organizacijų.

Programos tikslas – ugdyti versliai mąstančią asmenybę, kuri geba savarankiškai veikti, kurti verslo idėjas ir pasiūlyti jų įgyvendinimo sprendimus.

Studijų tikslas:

  1. Parengti verslumo kompetencijų ugdymosi planą, įsivertinus kompetencijas pagal  NLP, naratyvinės ir KET terapiją, Mindfulness, Lego Serious Play metodikas;
  2. Parengti socialinės ar verslo idėjos įgyvendinimo prototipą, realioje organizacijos aplinkoje;
  3. Pateikti socialinės ar verslo idėjos probleminio atvejo sprendimo projektą, taikant Design Thinking, Business Model, Lego Serious Play metodikas;
  4. Dirbti tarpdisciplininėje komandoje, argumentuotai diskutuoti ir pristatyti darbo rezultatus.

Studijų metodai: darbas grupėse; praktiniai mokymai ir mokomieji vizitai; teminės / kūrybinės / verslumo ir inovacinės stovyklos ar susitikimai; simuliacijos; improvizacija; tyrimų atlikimas; žaidimai; konkursai; dalijamasis patirtimi.

Programos apimtis: 33 kreditai.

Studijų dalykai:

  • Verslumo kompetencijos (6 kr.);
  • Idėjų laboratorija (6 kr.);
  • „Design thinking” metodika ir prototipų kūrimas (6 kr.);
  • Išmanioji praktika (15 kr.).

Daugiau informacijos rasite čia.