Metodikų mokymai

Verslo praktikų centras siūlo mokymų programas, kurių metu galite artimiau susipažinti su tokiomis metodikomis:

Design Thinking – įrankis, siūlantis kūrybiškai, smagiai ir struktūruotai pažvelgti į strategijų, produktų bei paslaugų kūrimą. Metodika orientuota į optimistinio požiūrio formavimą ir leidžia suprasti, jog kiekvienas komandos narys gali atlikti skirtingas užduotis ir būti pokyčiu kūrybinio proceso metu.

Plačiau.


Business Model Canvas ir Value Proposition Canvas – viena kitą papildančios metodikos, kurios leidžia vizualiai ir paprastai perteikti esamus bei kuriamus verslo modelius, suprasti egzistuojančią, o taip pat, numatomą vertę galutiniam vartotojui.

Plačiau.


Lego Serious Play – patyriminis metodas, skirtas stiprinti komandos tarpusavio ryšiui, narių supratimui apie organizaciją ir savo rolę joje. Ši metodika leidžia geriau perprasti vidines organizacijos struktūras, projektuojant savo įžvalgas į žaidimo elementus, taip pašalinant psichologinius stereotipus ir apribojimus.

Plačiau.


Method Kit – idėjų modeliavimui, efektyvių susitikimų ir kūrybinių dirbtuvių organizavimui skirta kortelių metodika, padedanti kurti naujas ir plėtoti jau esamas idėjas bei gauti tiek bendrojo, tiek detalaus pobūdžio apžvalgą apie analizuojamą situaciją. Metodika paremta kūrybiškumu ir komandiniu darbu, kuomet visi nariais diskutuoja, organizuoja bei tyrinėja sritis, nagrinėjamuose projektuose reikalaujančias daugiausiai dėmesio.

Plačiau.