Business Model Canvas / Value Proposition Canvas

Business Model Canvas ir Value Proposition Canvas – viena kitą papildančios metodikos, kurios leidžia vizualiai ir paprastai perteikti esamus bei kuriamus verslo modelius, suprasti egzistuojančią, o taip pat, numatomą vertę galutiniam vartotojui.

Metodikų nauda

 • vizualiai patraukli sistema, kuri leidžia lengvai suvokti priežastinius ryšius;
 • procese dalyvaujantys asmenys skatinami vienodai suprasti skirtingų, verslo sėkmę nulemiančių, elementų būtinybę;
 • metodikos lengvai pritaikomos visoms rinkoms;
 • padeda suvokti keliamų tikslų vertes galutiniam vartotojui bei pačiam modelio kūrėjui;
 • kūrybinė proceso dalis leidžia lengvai kurti įgyvendinamas, realias ir naujas idėjas.

Metodikų struktūra

Business Model Canvas (BMC) susideda iš 9 esminių verslo ar paslaugos veiksnumą nulemiančių elementų:

 • klientų segmentas – padeda teisingai pasirinkti tikslinį vartotoją ar jų grupę;
 • kuriama vertė – tikroji vertė dažniausiai skiriasi nuo numanomos vertės;
 • kanalai – būdai, padedantys pasiekti klientą;
 • ryšiai su klientu – grįžtamasis ryšys;
 • pagrindinės veiklos – kriterijus nusakantis veiklą;
 • resursai – būdai leidžiantys juos apsibrėžti;
 • pagrindiniai partneriai – įmonės ar žmonės, susiję su idėjos įgyvendinimu;
 • išlaidos – išeinančių pinigų srautas, tiesiogiai susijęs su veikla ir resursais;
 • įplaukos – ateinančių pinigų srautas, tiesiogiai susijęs su veikla ir verte.

Value Proposition Canvas susideda iš 6 elementų, leidžiančių suvokti ir pajausti kliento sąsają su kuriamu verslu, paslauga ar produktu.

Klientas:

 • kliento darbai / poreikiai;
 • priežastys padedančios klientui jaustis laimingu;
 • priežastys lemiančios kliento liūdėsį.

Paslaugos / produkto tiekėjas:

 • pagrindinė veikla;
 • priežastys darančios klientą laimingu;
 • priežastys liūdinančios klientą.

Modeliuojant bei keičiant skirtingus elementus BMC tampa ypatingai lengvu ir greitu žingsniu sutaupančiu laiko bei finansų.