Design Thinking

Design Thinking – įrankis, siūlantis kūrybiškai, smagiai ir struktūruotai pažvelgti į strategijų, produktų bei paslaugų kūrimą. Metodika orientuota į optimistinio požiūrio formavimą ir leidžia suprasti, jog kiekvienas komandos narys gali atlikti skirtingas užduotis ir būti pokyčiu kūrybinio proceso metu.

Metodikos nauda

  • padeda išsiaiškinti kliento poreikius ir tik atlikus daugybę interaktyvių analizių generuoti idėjas, kurti prototipus bei testuoti galimus problemos sprendimo būdus;
  • išlaisvina iš nusistovėjusių mąstymo normų, įprastų problemų sprendimo formų ir leidžia pasireikšti kūrybiškumui, didžiausią dėmesį nukreipiant į galutinius vartotojo poreikius;
  • skatina tarpusavio bendradarbiavimą ir komandos narių įsitraukimą.

Svarbiausias metodikos bruožas – laisvė eksperimentuoti.

Design Thinking proceso eigą sudaro šie etapai:

  1. Pasiruošimas – komandos formavimas, atsakomybių pasidalinimas, iššūkio suvokimas;
  2. Empatija – informacijos rinkimas ir vartotojų poreikių išsiaiškinimas. Analizuojant atsižvelgiama į klientų ir ekspertų įžvalgas;
  3. Apibrėžimas – informacijos struktūravimas, interpretavimas, klientų įžvalgų suvokimas ir problemos sukonkretinimas;
  4. Idėjų generavimas – galimų sprendimų ieškojimas;
  5. Prototipų kūrimas – formos suteikimas sukurtoms idėjoms bei eksperimentavimas;
  6. Testavimas – prototipų pateikimas rinkos įvertinimui, renkamas grįžtamasis ryšys ir išsiaiškinamos tobulinimo galimybės.