Lego Serious Play

Lego Serious Play – patyriminis metodas, skirtas stiprinti komandos tarpusavio ryšiui, narių supratimui apie organizaciją ir savo rolę joje. Ši metodika leidžia geriau perprasti vidines organizacijos struktūras, projektuojant savo įžvalgas į žaidimo elementus, taip pašalinant psichologinius stereotipus ir apribojimus.

Metodika pagrįsta – laisva komunikacija, tarpusavio pagarba ir išklausymu. Ji įgalina visus komandos narius lygiavertiškai dalintis savo įžvalgomis ir idėjomis, taip interaktyviai ir aiškiai sukuriant visiems suprantamą 3D vaizdą, kuris išlieka atmintyje kur kas ilgiau, nei įprasti užrašai ar žodinės diskusijos.

Metodikos integracija kasdienėje veikloje

Šiuolaikinėje rinkoje efektyvi organizacijų komunikacija neatsiejama nuo pačios organizacijos sėkmės. Lego Serious Play metodika siūloma naudoti siekiant pagerinti tiek vidinę, tiek išorinę komunikaciją.

Ši metodika remiasi filosofija, teigiančia, kad kiekvienas darbuotojas turi unikalių idėjų, tačiau tradiciniai darbo metodai ne visada suteikia galimybę jas tinkamai išreikšti. Taikant esminius šios metodikos principus ir vystant abipuse pagarba bei įsiklausimu paremtą komunikaciją, organizacijos nariai tobulėja tiek individualiai, tiek kaip viena stipri komanda. Tai leidžia drąsiai ir užtikrintai siekti bendrų organizacijos tikslų.

Praktiniai užsiėmimų struktūra:

  1. Iššūkis – fasilitatorius užduoda klausimą dalyviams (pvz.: stipriausia jūsų savybė?);
  2. Konstravimas – dalyviai pagal užduotą klausimą kuria asmeninius modelius;
  3. Dalinimasis – dalyviai paprašomi papasakoti apie savo sukurtą modelį;
  4. Klausimai ir refleksija – fasilitatorius užduoda papildomus klausimus bei apibendrina refleksijos metu pateiktas įžvalgas.