Method Kit

Method Kit – idėjų modeliavimui, efektyvių susitikimų ir kūrybinių dirbtuvių organizavimui skirta kortelių metodika, padedanti kurti naujas ir plėtoti jau esamas idėjas bei gauti tiek bendrojo, tiek detalaus pobūdžio apžvalgą apie analizuojamą situaciją. Metodika paremta kūrybiškumu ir komandiniu darbu, kuomet visi nariais diskutuoja, organizuoja bei tyrinėja sritis, nagrinėjamuose projektuose reikalaujančias daugiausiai dėmesio.

Svarbiausias metodikos įrankis – kortelės, kuriose atrinktos svarbiausios organizacijai temos, padedančios susikoncentruoti į aktualius klausimus, kuriuos tenka svarstyti dažniausiai. Kiekvienoje kortelėje pateikiama svarbi tema su piktograma ir trumpu aprašymu, kuris gali padėti apibrėžti ir plėtoti įvairių tipų projektus, skatina atsakomybes grupėje. Kiekvienas kortelių rinkinys yra sudarytas iš skirtingų temų, suskirstytų į smulkesnes kategorijas (pvz.: technologiniai veiksniai, žmogiškieji ištekliai, biudžetas ir kt.).

Įprastai metodika naudojama planavimo sesijoms, idėjų generavimui, jų vystymui ir galutiniams įsivertinimui, tačiau jos taip pat puikiai tinka mash-up, brainstorming sesijoms, hackatonams ir kitiems projektams modeliuoti.

Metodikos principai:

  • vizualus ir kūrybinį mąstymą skatinantis įrankis;
  • ant kortelių pateikiama kuo konkretesnė informacija apie aptariamą klausimą;
  • pateikiamos tik svarstytinos temos (kas), tačiau nenurodoma, kuria kryptimi jas vystyti (kaip) – duodama laisvė kūrybai;
  • naudojama paprasta, neformali kalbos kultūra;
  • metodu siekiama atrasti „aukso vidurį“ tarp lengvo chaoso ir aiškio struktūros;
  • diskusija tarp komandos narių yra daug svarbesnė nei kortelė;
  • patogus įrankis pasikartojančioms situacijoms spręsti;
  • įrankis, skatinantis užduoti svarbius klausimus;
  • fokusuojamasi į svarbiausius dalykus ir nesigilinama į smulkmenas;
  • kortelės nepateikia atsakymų, jos tik padeda nusistatyti prioritetus ir dirbti ties svarbiausiomis sritimis.